Beint á efnisyfirlit síðunnar

Afreks- og Ólympíusvið

Stjórn Afreks- og Ólympíusviðs Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands er skipuð af framkvæmdastjórn ÍSÍ og fer með umboð framkvæmdastjórnar í þeim verkefnum sem henni er falið. Stjórnin er skipuð þremur aðilum. Tillögur og samþykktir sviðsins skulu bornar undir framkvæmdastjórn í fundargerðum eða beinum tillögum til endanlegrar samþykktar ÍSÍ.

 

MARKMIÐ OG VERKEFNI SVIÐSINS


 • að hafa yfirumsjón með öllu sem lýtur að afrekssmálum ÍSÍ og/eða einstakra sérsambanda.
 • að sjá um undirbúning og mál er varða Ólympíuleika, Ólympíuleika ungmenna, Smáþjóðaleika, Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar og önnur þau alþjóðamót sem ÍSÍ tekur þátt í.
 • að fylgjast með framgangi í afreksíþróttum og afreksstefnu einstakra sérsambanda og meta skilgreiningar á afrekum og markmiðum sérsambanda.
 • gera tillögur um fjárveitingar í fjárhagsáætlunum ÍSÍ til afreksmála.
 • að starfa náið með Afrekssjóði ÍSÍ.
 • að fara yfir tillögur er lúta að stefnumörkun og áherslubreytingum í íþróttamálum sem snerta afreksmál í víðasta skilningi og leggja mat á þær.
 • sjá um, ásamt forseta og framkvæmdastjóra ÍSÍ, samskipti er varða afreksmál við Alþjóðaólympíunefndina (IOC), Ólympíusamhjálpina (OS), Evrópusamband Ólympíunefnda (EOC), Heimssamband Ólympíunefnda (ANOC) og önnur alþjóðasambönd sem sinna afreksmálum.
 • að fjalla um þau erindi er snerta afreksmál og berast skrifstofu ÍSÍ og framkvæmdastjórn ÍSÍ og/eða framkvæmdaráð ÍSÍ vísar til þess.
 • að fylgjast með framvindu mannvirkjamála er lúta að þjóðarleikvöngum.
 •  

  STJÓRN OG STARFSMENN SVIÐSINS

  Mynd af starfsmanni

  Formaður

  Örn Andrésson

  8201090

  Mynd af starfsmanni

  Sviðsstjóri

  Andri Stefánsson

  863-1525

  Mynd af starfsmanni

  Starfsmaður

  Örvar Ólafsson

  863-9980

  Mynd af starfsmanni

  Guðmundur Ágúst Ingvarsson

  664-5300

  Mynd af starfsmanni

  Jón Finnbogason

  Mynd af starfsmanni

  Viðar Garðarsson

  696-6669

  Mynd af starfsmanni

  Þórey Edda Elísdóttir

  8952705

   Á döfinni

   17